Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Predlog Ustavnemu sodišču za zadržanje 4. odstavka 33. člena ZBan-2

17.1.2017

Ta določba izključuje uporabo ZSDU glede delavskih predstavnikov v organih bank, predlog Ustavnemu sodišču pa je vložil Svet delavcev NLB.

DokumentPovezava

Kako pripraviti program dela sveta delavcev v podjetju?

13.1.2017

Tokrat smo objavili razpis za novo strokovno izobraževanje v ZSDS, in sicer na temo: "Kako pripraviti program dela sveta delavcev v podjetju?", ki bo v Ljubljani, dne 01. februarja 2017.

DokumentPovezava

Certificiranje znanj za člane svetov delavcev

8.1.2017

Objavljen je ažurirani register 816 dosedanjih prejemnikov certifikata ZSDS - v času od oktobra 2008 (začetek izvajanja sistema certificiranja znanj) do konca leta 2016.

DokumentPovezava

Naša založba

31.12.2016

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 6/2016.

DokumentPovezava

Letni program izobraževanja in usposabljanja v ZSDS - 2017

26.12.2016

Na spletu smo objavili LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ZSDS - 2017.

DokumentPovezava

Mnenja in priporočila združenja

19.12.2016

Pravni in institucionalni okviri "sistema antimobinga" v podjetju

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»