Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Gradivo s strokovnega posveta ZSDS (Bled, 17. in 18. oktober 2016)

21.10.2016

DokumentPovezava

Pripombe ZSDS k predlogu Zakona o delavskih odkupih

12.10.2016

DokumentPovezava

Vabilo na tradicioanlni jesenski strokovni posvet Združenja svetov delavcev Slovenije na Bledu

29.9.2016

DokumentPovezava

Pobuda ZSDS za umestitev delavske participacije v prenovljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb

19.9.2016

DokumentPovezava

Ali predstavniki delavcev res ne morejo biti člani revizijskih komisij NS/UO?

19.9.2016

DokumentPovezava

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

3.9.2016

Spodbujanje udeležbe zaposlenih v lastništvu: primerjava pravne ureditve Velike Britanije in Slovenije

DokumentPovezava

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

3.9.2016

Kako zares v temelju rekonstruirati sedanji kapitalizem

DokumentPovezava

Naša založba - revija Ekonomska demokracija

1.9.2016

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 4/2016.

DokumentPovezava

Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja - najpogostejša vprašanja

19.8.2016

DokumentPovezava

Obvestilo članom o usodi predloga prenovljenega ZSDU-1

27.6.2016

DokumentPovezava

Primer dobre prakse: Letno poročilo SD RTVSLO zaposlenim in nadzornemu svetu

24.6.2016

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»