Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Aktualno

23.3.2018

Peticija proti korupciji in v podporo Marjani Mrak, predednici SD v Infrastrukturi Bled

DokumentPovezava

Temeljni tečaj za člane svetov delavcev - za pridobitev Certifikata ZSDS

22.3.2018

Objavili smo vabilo/razpis za prvi letošnji Temeljni tečaj, ki bo v PONEDELJEK in TOREK, dne 9. in 10. aprila 2018, v Hotelu JELOVICA na Bledu.

DokumentPovezava

Možnost posredovanja v sporih prek projektne enote Inšpektorata RS za delo

15.3.2018

Informacija o projektu IRSD "Odpravimo konflikte na delovnem mestu" - Ozaveščanje o možnosti posredovanja inšpektorata v sporu med delavcem in delodajlacem

DokumentPovezava

Beremo za vas

8.3.2018

Delavski predstavniki med dvema ognjema (Delo, 7. 3. 2018)

DokumentPovezava

KAKO PRIPRAVITI DOBER NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - izziv za svete delavcev in sindikate v podjetjih

8.3.2018

Objavili smo razpis/vabilo za novo strokovno izobraževanje v ZSDS, ki bo v Ljubljani, dne 23. marca 2018 in na katerem bomo predstavili praktični pristop k izdelavi načrta promocije zdravja pri delu ter proaktivno vlogo delavskih predstavništev pri tem.

DokumentPovezava

Aktualno - Predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

24.2.2018

DokumentPovezava

Začetek in konec mandata sveta delavcev

16.2.2018

Zbirka vprašanj in dogovorov iz prakse za prakso

DokumentPovezava

Študijsko srečanje članov ZSDS v družbi Premogovnik Velenje, d.o.o.

7.2.2018

Spoštovani člani Združenja svetov delavcev Slovenije,

na naše prvo letošnje delovno srečanje, ki bo potekalo v SREDO, 21. februarja 2018, nas je tokrat povabil Svet delavcev družbe Premogovnik Velenje, d.o.o.

Prvi del srečanja bo potekal na lokaciji Muzeja premogovništva Slovenije, Stari jašek - Koroška cesta, 3320 Velenje, z začetkom ob 8.30 uri. V nadaljevanju, po predstavitvah njihove "dobre prakse", predvsem na različnih področjih sodelovanja delavcev pri upravljanju, si bomo lahko ogledali tudi del njihove dejavnosti, vključno s podzemnim delom ter srečanje zaključili z razpravo in skupnim kosilom z gostitelji.

Vabljeni!

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 19/2-2018. Celotno vabilo s prijavnico si lahko odprete na naslednji povezavi.

DokumentPovezava

Priča smo prikritemu pogromu nad delavskimi predstavniki

26.1.2018

Sporočilo Združenja svetov delavcev Slovenije za javnost

DokumentPovezava

Letni program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije - 2018

16.1.2018

Objavili smo letni izobraževalni program v ZSDS. Vse morebitne spremembe oz. dopolnitve bomo redno objavljali in vas o tem obveščali preko te spletne strani.

DokumentPovezava

Deklaracija za družbeno odgovornost

9.1.2018

Deklaracijo je decembra 2017 oblikovalo Gibanjeza družbeno odgovornost, že doslej pa jo je podpisalo prek 100 uglednih znanstvenikov in s drugih strokovnjakov ter organizacij.

DokumentPovezava

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

23.12.2017

Obledate si lahko kazalo vsebine decembrske številke revije Ekonomska demokracija, št. 6/2017.

DokumentPovezava

Ureditev delavskih predstavništev v organih družb v EU

14.12.2017

DokumentPovezava

Vzorec prijave kršitve Inšpektoratu RS za delo

24.11.2017

Za člane - Vzorci splošnih in drugih aktov

DokumentPovezava

Vpliv produkcijskih odnosov na ustvarjanje in delitev dodane vrednosti v kapitalizmu

18.11.2017

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

DokumentPovezava

Usmeritve in priporočila za učinkovito »varstveno« delovanje delavskih predstavništev

24.10.2017

Sklepi strokovnega posveta ZSDS (Bled, 12. in 13. oktober)

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja).

Več »»