Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Strokovni članki - Revija Ekonomska demokracija

11.7.2017

Vnesli smo 5 novih strokovnih člankov iz preteklih številk Ekonomske demokracije (št. 1/2017).

DokumentPovezava

Strokovni članki

7.7.2017

Vnesli smo 8 novih strokovnih člankov iz prejšnjih številk Ekonomske demokracije (št. 6/2016).

DokumentPovezava

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

23.6.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 3/2017.

DokumentPovezava

Vprašanja - odgovori iz prakse za prakso

21.6.2017

Soglasje sveta delavcev k reorganizaciji in sistemizaciji - da ali ne?

DokumentPovezava

Delavsko soupravljanje, finančna participacija in notranje lastništvo na Irskem

13.6.2017

Objavili smo razpis za letošnje študijsko potovanje članov Združenja svetov delavcev na Irsko, ki bo potekalo v času od 20. do 23. septembra 2017.

Vaše prijave bomo zbirali do 30. junija 2017 oz. do popolnitev vseh prostih mest. Zato priporočamo čimprejšnjo prijavo!

DokumentPovezava

Z ustanovne seje SSD SDH (fotoreportaža)

7.6.2017

DokumentPovezava

Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev SDH

5.6.2017

Na ustanovni seji dne 1. 6. 2017 v Mariboru so predstavniki svetov delavcev družb v pretežni lasti države sprejeli Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev Slovenskega državnega holdinga (SSD SDH).

DokumentPovezava

Za člane - Uporabna strokovna gradiva

18.5.2017

Reševanje delovnih sporov: kako postopati, če se z odločitvijo delodajalca ne strinjamo?

DokumentPovezava

Priporočila ZSDS - Primeri dobrih praks

12.5.2017

Poročilo Sveta delavcev Nadzornemu svetu RTV Slovenija

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja).

Več »»