Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Temeljni tečaj za člane svetov delavcev - za pridobitev Certifikata ZSDS

17.3.2017

Objavili smo vabilo/razpis za za prvi letošnji, spomladanski termin dvodnevnega Temeljnega tečaja..., ki bo tokrat v Hotelu JELOVICA na Bledu, in sicer v ponedeljek in torek, dne 03. in 04. aprila 2017. V kolikor želite rezervirati tudi prenočitev, se lahko obrnete direktno na recepcijo hotela - Telefon: 04 5796 000; Email: jelovica@hotel-jelovica.si.

DokumentPovezava

Poziv svetom delavcev za pripravo poročil nadzornim svetom oziroma upravnim odborom

8.3.2017

"Nadzorni svet oziroma upravni odbor družbe je dolžan na zahtevo predstavnikov delavcev najmanj enkrat letno obravnavati poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja tega zakona v družbi s predlogom ukrepov in se do njega opredeliti." (2. odst. 80. člena ZSDU)

DokumentPovezava

Nova številka Ekonomske demokracije

28.2.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 1/2017.

DokumentPovezava

Študijsko srečanje članov ZSDS v Luki Koper d.d. - 17. 02. 2017

21.2.2017

V rubriki "Koristne informacije - Strokovni posveti združenja" smo objavili gradivo in fotografije z zadnjega študijskega srečanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije v Luki Koper, d.d.

DokumentPovezava

Ekonomska demokracija v 21. stoletju

19.2.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove knjige dr. Mata Gostiše z gornjim naslovom, ki je pravkar izšla v založbi ŠCID.

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede).

Več »»