Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja - najpogostejša vprašanja

19.8.2016

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

14.7.2016

Ogledate si lahko vsebino nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 3/2016.

DokumentPovezava

Obvestilo članom o usodi predloga prenovljenega ZSDU-1

27.6.2016

DokumentPovezava

Pismo podpore Združenja svetov delavcev Slovenije delavcem Luke Koper

25.6.2016

DokumentPovezava

Primer dobre prakse: Letno poročilo SD RTVSLO zaposlenim in nadzornemu svetu

24.6.2016

DokumentPovezava

Študijsko potovanje članov ZSDS: Delavsko soupravljanje in socialni dialog na Švedskem

16.6.2016

Objavili smo razpis za letošnje ŠTUDIJSKO POTOVANJE ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE NA ŠVEDSKO, ki bo potekalo v času od 21. do 24. septembra 2016.

DokumentPovezava

Sporočilo za javnost - javni poziv k podpori predlogu ZSDU-1

15.6.2016

DokumentPovezava

Protest ZSDS proti očitni zlorabi ESS in socialnega partnerstva ter poziv k vsebinski obravnavi predloga ZSDU-1

11.6.2016

Protest in poziv je bil dne 10.6.2016 poslan Državnemu zboru, Vladi in Ministrstvu za delo

DokumentPovezava

Poziv ZSDS poslancem DZ k podpori predlogu prenovljenega ZSDU-1

6.6.2016

Poziv poslancem je bil posredovan v zvezi z obravnavo tega predloga v DZ na junijski seji. Enak poziv je bil posredovan tudi Vladi RS, MDDSZ, MGRT in Ekonomsko socialnemu svetu.

DokumentPovezava

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)

31.5.2016

Zakon je bil sprejet meseca maja 2016 in ureja področje, ki je pomembno tudi za delovanje svetov delavcev v podjetjih.

DokumentPovezava

Uradna verzija Predloga ZSDU-1

23.5.2016

Predlog ZSDU-1 je bil dne 20. 5. 2016 uradno vložen v Državni zbor, in sicer s strani Poslanske skupine ZL.

DokumentPovezava

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (Portorož, 2. in 3. junij)

6.5.2016

Člani Združenja svetov delavcev Slovenije lahko uveljavite 10 % popust pri kotizaciji!

DokumentPovezava

Vabilo na razpravo o zasebnosti na delovnem mestu

5.5.2016

Razprava bo v prostorih Fakultete za management v Kopru, v sredo, 18. 5., ob 16:30.

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

27.4.2016

Ogledate si lahko vsebino nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 2/2016.

DokumentPovezava

Ažuriran seznam 732 prejemnikov certifikata ZSDS

18.4.2016

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja za ekomsko demokracijo z naslovom "Prihodnost je v ekonomski demokraciji!"

8.4.2016

DokumentPovezava

Pobuda za ustavno presojo Zakona o bančništvu (ZBan-2)

1.4.2016

Pobudo je vložil Svet delavcev NLB, izpodbija pa 4. odst. 33. čl. ZBan-2, ki določa, da se za banko ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke.

DokumentPovezava

Pripombe in predlogi ZSDS k predlogu Zakona o delavskih odkupih

22.3.2016

DokumentPovezava

Novi strokovni članki iz Ekonomske demokracije, št. 5/2015

10.3.2016

DokumentPovezava

Novi strokovni članki iz Ekonomske demokracije, št. 4/2015

10.3.2016

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

1.3.2016

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke ED, št. 1/2016.

DokumentPovezava

Študijsko srečanje članov združenja v Soških elektrarnah

26.2.2016

DokumentPovezava

"Rezervacija" mest za delavske predstavnike v nadzornem svetu

23.2.2016

DokumentPovezava

Kdo določa pogoje za imenovanje delavskega direktorja - delničarji ali svet delavcev?

12.2.2016

DokumentPovezava

Predlog Zakona o delavskih odkupih

29.1.2016

DokumentPovezava

Letni program izobraževanja in usposabljanja v ZSDS - 2016

11.1.2016

Objavili smo program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije za leto 2016.

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»