Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Strokovni posvet ZSDS: Prekarno delo BEG IZ DELOVNE ZAKONODAJE KOT NOV POSLOVNI MODEL ... in kje so tukaj sveti delavcev?

5.12.2016

Obveščamo vas, da smo objavili vabilo za zadnji letošnji strokovni posvet združen s prednovoletnim srečanjem članov Združenja svetov delavcev Slovenije, ki bo tokrat potekal v SREDO, 14. decembra 2016, z začetkom ob 09.00 uri, v Hotelu JELOVICA na Bledu in sicer na zelo aktualno temo "Prekarno delo BEG IZ DELOVNE ZAKONODAJE KOT NOV POSLOVNI MODEL ... in kje so tukaj sveti delavcev?".

DokumentPovezava

Mnenje ZSDS o aktualnih dogajanjih v zvezi z arbitražnim postopkom v Pošti Slovenijie

23.11.2016

DokumentPovezava

Strokovni članki

11.11.2016

Vnesli smo 7 novih strokovnih člankov iz preteklih številk revije Ekonomska demokracija (ED, št. 4/2016).

DokumentPovezava

Strokovni članki

28.10.2016

Vnesli smo 7 novih strokovnih člankov iz revije Ekonomska demokracija, št. 2/2015.

DokumentPovezava

Strokovni članek

28.10.2016

Vensli smo 4 nove strokovne članke iz revije Ekonomska demokracija, št. 1/2015.

DokumentPovezava

Strokovni članki

28.10.2016

Vnesli smo 7 novih strokovnih člankov iz preteklih letnikov revije Ekonomska demokracija (št. 6/2015)

DokumentPovezava

Strokovni članki

28.10.2016

Vnesli smo 8 novih strokovnih člankov iz revije Ekonomska demokracija, št. 3/2015

DokumentPovezava

Gradivo s strokovnega posveta ZSDS (Bled, 17. in 18. oktober 2016)

21.10.2016

DokumentPovezava

Pripombe ZSDS k predlogu Zakona o delavskih odkupih

12.10.2016

DokumentPovezava

Pobuda ZSDS za umestitev delavske participacije v prenovljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb

19.9.2016

DokumentPovezava

Ali predstavniki delavcev res ne morejo biti člani revizijskih komisij NS/UO?

19.9.2016

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»