Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Temeljni tečaj za člane svetov delavcev - za pridobitev Certifikata ZSDS

21.4.2019

Objavili smo vabilo/razpis za nov termin prenovljenega in aktualiziranega programa temeljnega usposabljanja ter "certificiranja znanj" za člane svetov delavcev, ki bo v ponedeljek in torek, dne 13. in 14. maja 2019 v Hotelu ASTORIA na Bledu.

DokumentPovezava

Predlog ZSDS za učinkovito rešitev problematike varstva delavskih predstavnikov

20.4.2019

DokumentPovezava

Zahteva PS Levice za sklic Odbora DZ za delo o problematiki varstva delavskih predstavnikov

17.4.2019

Na seji Odbora dne 17. 4. 2019 je bil potrjen le prvi od predlaganih sklepov (s korekcijo 30 v 60-dnevni rok za pripravo analize stanja).

DokumentPovezava

Vabilo na izobraževanje: Diskriminacija in trpinčenje (mobing) na delovnem mestu

8.4.2019

Glavni namen izobraževanja je spoznavanje s koncepti ter prakso diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu, spoznavanje s pravno ureditvijo njune prepovedi in oblikovanje možnih ukrepov, ki bodo svetom delavcev lahko služili pri uresničevanju aktivnejše vloge v procesih soupravljanja oz. »prelivanja interesov zaposlenih v poslovno odločanje«.

Izobraževanje bo potekalo v SREDO, 17. aprila 2019, od 9. do 14.30 ure, M Hotel Ljubljana, Derčeva 4 (poleg kina Šiška).

 

DokumentPovezava

Status in mandat sveta delavcev po združitvi ali razdelitvi družb

14.3.2019

Koristne informacije - Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

28.2.2019

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke Ekonomske demokracije, št. 1/2019.

DokumentPovezava

Študijsko srečanje članov združenja v RTV SLO: Sporočilo za javnost in pobuda Vladi RS

17.2.2019

DokumentPovezava

Vprašanji ZSDS, naslovljeni na MDDSZ in IRSD, glede letnega delovnega koledarja in dela prostih dni

13.2.2019

DokumentPovezava

Prijava IRSD zaradi kršitve delovnopravne imunitete člana SD v Palomi

13.2.2019

DokumentPovezava

Priporočamo: Vabilo na delavnico "Sodelovanje delavcev v organih vodenja in nadzora v srednji in vzhodni Evropi"

14.1.2019

Dne 27. in 28. marca, Lodz, Poljska - stroške krije organizator!

DokumentPovezava

Letni program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije -2019

13.1.2019

Objavili smo letni program seminarjev, delavnic in posvetov za člane ZSDS in druge zainteresirane uporabnike. Osnovni namen vseh načrtovanih dogodkov je povečanje strokovnosti in učinkovitosti predstavnikov delavcev pri uveljavljanju delavske participacije v podjetjih/organizacijah.

DokumentPovezava

Kaj pomeni "razvoj" človeškega kapitala

11.1.2019

Teoretični prispevki in referati (Delo, priloga Svet kapitala z dne 11. 1. 2019, str. 6 - 8)

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

4.1.2019

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke Ekonomske demokracije, št. 6/2018.

DokumentPovezava

Gradivo s posveta: Problematika vključevanja starejših delavcev (45+) in sveti delavcev

19.12.2018

Dodali smo gradivo z decembrskega posveta ZSDS.

DokumentPovezava

Letni delovni koledar in svet delavcev

5.12.2018

Koristne informacije - Zbirka vprašanj in odgovorov iz prakse za prakso

DokumentPovezava

Novi strokovni članki iz revije Ekonomska Demokracija

21.11.2018

Preberete si lahko 20 novih strokovnih člankov, ki smo jih vnesli iz letošnjih številk revije Ekonomska Demokracija.

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

9.11.2018

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke Ekonomske demokracije, št. 5/2018.

DokumentPovezava

Delavski predstavniki v organih družb-Mirno reševanje sporov-Materialni pogoji za delo SD

14.10.2018

Komplet gradiv s strokovnega posveta ZSDS 11. in 12. oktobra na Bledu o naslovnih problematikah.

DokumentPovezava

Analiza raziskave o materilnih pogojih za delo svetov delavcev

9.10.2018

DokumentPovezava

Čas je za novo ekonomsko in pravno teorijo kapitalizma

3.10.2018

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

DokumentPovezava

Kapital, delo in družbena odgovornost (ekonomsko-pravni vidik)

2.10.2018

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

DokumentPovezava

Kapital, delo in družbena odgovornost (ekonomsko-finančni vidik)

2.10.2018

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

DokumentPovezava

Vabilo na tradicionalni oktobrski strokovni posvet ZSDS

27.9.2018

DokumentPovezava

Pripombe in predlogi ZSDS k osnutku priporočil ZNS glede delovanja delavskih predstavnikov v organih družb

18.9.2018

DokumentPovezava

Osnutek priporočil ZNS glede delovanje delavskih predstavnikov v organih družb

18.9.2018

Priporočila je pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije in so v javni razpravi do 27. 9. 2018.

DokumentPovezava

Nova številka revije Ekonomska demokracija

4.9.2018

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 4/2018

DokumentPovezava

Reorganizacija - skupno posvetovanje ali le obveščanje sveta delavcev?

27.8.2018

Koristne informacije - Zbirka vprašanj in odgovorov iz prakse za prakso

DokumentPovezava

Register prejemnikov Certifikata ZSDS

13.8.2018

Na osnovi opravljenega "Temeljnega tečaja za člane svetov delavcev" podeeljenih že 916 Certifikatov ZSDS

DokumentPovezava

Poziv in pobuda ZSDS poslovodstvu Kovinoplastike Lož

25.7.2018

DokumentPovezava

Sporočilo za javnost: Združenje svetov delavcev za mirno rešitev spora v Kovinoplastiki Lož

25.7.2018

DokumentPovezava

Primeri dobrih praks: Letno poročilo za zaposlene Domel

24.7.2018

Rubrika: Priporočila združenja

DokumentPovezava

Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank

27.6.2018

DokumentPovezava

Informacija o konstituiranju Skupnega sveta delavcev SDH

23.6.2018

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

22.6.2018

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 2018/3.

DokumentPovezava

Beremo za vas: Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala

11.6.2018

Delo, priloga Svet kapitala z dne 8.6.2018

DokumentPovezava

Sindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri

25.5.2018

Teoretični prispevki in referati

DokumentPovezava

Pogledi političnih strank na razvoj ekonomske demokracije v Sloveniji

15.5.2018

DokumentPovezava

(Ne)možnost imenovanja delavskega direktorja v družbah z omejeno odgovornostjo

8.5.2018

Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso

DokumentPovezava

Strokovni članki

26.4.2018

Vnesli smo 6 strokovnih člankov iz revije Ekonomska demokracija, št. 6/2017

DokumentPovezava

Gibanje za družbeno odgovornost

17.4.2018

Gibanje za družbenoe odgovornost, katerega kolektivni član je tudi ZSDS, je odprlo svojo spletno stran.

DokumentPovezava

Poziv k predstavitvi stališč političnih strank do razvoja ekonomske demokracije

5.4.2018

DokumentPovezava

Aktualno

27.3.2018

Pismo podpore ZSDS peticiji OO ZSSS Gorenjske proti korupciji in v podporo Marjani Mrak

DokumentPovezava

Aktualno

23.3.2018

Peticija proti korupciji in v podporo Marjani Mrak, predednici SD v Infrastrukturi Bled

DokumentPovezava

Možnost posredovanja v sporih prek projektne enote Inšpektorata RS za delo

15.3.2018

Informacija o projektu IRSD "Odpravimo konflikte na delovnem mestu" - Ozaveščanje o možnosti posredovanja inšpektorata v sporu med delavcem in delodajlacem

DokumentPovezava

Beremo za vas

8.3.2018

Delavski predstavniki med dvema ognjema (Delo, 7. 3. 2018)

DokumentPovezava

Aktualno - Predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

24.2.2018

DokumentPovezava

Priča smo prikritemu pogromu nad delavskimi predstavniki

26.1.2018

Sporočilo Združenja svetov delavcev Slovenije za javnost

DokumentPovezava

Deklaracija za družbeno odgovornost

9.1.2018

Deklaracijo je decembra 2017 oblikovalo Gibanjeza družbeno odgovornost, že doslej pa jo je podpisalo prek 100 uglednih znanstvenikov in s drugih strokovnjakov ter organizacij.

DokumentPovezava

Ureditev delavskih predstavništev v organih družb v EU

14.12.2017

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja).

Več »»