Študijski center za industrijsko demokracijo

Aktualno

Na tej strani spremljamo aktualna dogajanja na področju sprejemanja in spreminjanja zakonodaje o delavski participaciji ter zbiramo informacije o drugih pomembnejših dogajnjih doma in v svetu, ki vplivajo na bodoči razvoj sistema delavske paticipacije. Informacije na tej strani bodo sproti ažurirane, na njej pa bodo ostale, dokler bodo aktualne.

DokumentStališča ZSDS do Poročila MDDSZ o varstvu delavskih predstavnikov

DokumentUstavna odločba o razveljavitvi 4. odstavka 33. člena Zakona o bančništvu

DokumentZahteva PS Levice za sklic Odbora DZ za delo o problematiki varstva delavskih predstavnikov

DokumentŠtudijsko srečanje članov združenja v RTV SLO: Sporočilo za javnost in pobuda Vladi RS

DokumentPrijava IRSD zaradi kršitve delovnopravne imunitete člana SD v Palomi

DokumentVprašanji MDDSZ in IRSD glede letnega delovnega koledarja

DokumentPripombe in predlogi ZSDS k osnutku Priporočil ZNS glede delovanja delavskih predstavnikov v organih družb

DokumentVabilo na delavnico: "Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe v srednji in vzhodni Evropi"

DokumentOsnutek priporočil (ZNS) dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe

DokumentSporočilo za javnost: Združenje svetov delavcev za mirno rešitev spora v Kovinoplastiki Lož

DokumentPoziv in pobuda ZSDS poslovodstvu Kovinoplastike Lož

DokumentAnaliza družbene odgovornosti v programih političnih strank

DokumentInformacija o konstituiranju Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentBeremo za vas: Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala

DokumentPogledi političnih strank na razvoj ekonomske demokracije

DokumentPodpora ZSDS peticiji OO ZSSS proti korupciji in v podporo Marjani Mrak

DokumentPeticija proti korupciji in v podporo Marjani Mrak

DokumentBeremo za vas - Delavski predstavniki med dvema ognjema

DokumentPredlog novega Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

DokumentSporočilo za javnost: Priča smo prikritemu pogromu nad delavskimi predstavniki

DokumentDeklaracija za družbeno odgovornost

DokumentO »pravni teži« in »veljavnosti ustanovitve« Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentZ ustanovne seje SSD SDH (fotoreportaža)

DokumentDogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentPoziv svetom delavcev k pripravi poročil za NS/UO

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70