Študijski center za industrijsko demokracijo

Aktualno

Na tej strani spremljamo aktualna dogajanja na področju sprejemanja in spreminjanja zakonodaje o delavski participaciji ter zbiramo informacije o drugih pomembnejših dogajnjih doma in v svetu, ki vplivajo na bodoči razvoj sistema delavske paticipacije. Informacije na tej strani bodo sproti ažurirane, na njej pa bodo ostale, dokler bodo aktualne.

DokumentZahteva PS Levice za sklic Odbora DZ za delo o problematiki varstva delavskih predstavnikov

DokumentŠtudijsko srečanje članov združenja v RTV SLO: Sporočilo za javnost in pobuda Vladi RS

DokumentPrijava IRSD zaradi kršitve delovnopravne imunitete člana SD v Palomi

DokumentVprašanji MDDSZ in IRSD glede letnega delovnega koledarja

DokumentPripombe in predlogi ZSDS k osnutku Priporočil ZNS glede delovanja delavskih predstavnikov v organih družb

DokumentVabilo na delavnico: "Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe v srednji in vzhodni Evropi"

DokumentOsnutek priporočil (ZNS) dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe

DokumentSporočilo za javnost: Združenje svetov delavcev za mirno rešitev spora v Kovinoplastiki Lož

DokumentPoziv in pobuda ZSDS poslovodstvu Kovinoplastike Lož

DokumentAnaliza družbene odgovornosti v programih političnih strank

DokumentInformacija o konstituiranju Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentBeremo za vas: Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala

DokumentPogledi političnih strank na razvoj ekonomske demokracije

DokumentPodpora ZSDS peticiji OO ZSSS proti korupciji in v podporo Marjani Mrak

DokumentPeticija proti korupciji in v podporo Marjani Mrak

DokumentBeremo za vas - Delavski predstavniki med dvema ognjema

DokumentPredlog novega Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

DokumentSporočilo za javnost: Priča smo prikritemu pogromu nad delavskimi predstavniki

DokumentDeklaracija za družbeno odgovornost

DokumentO »pravni teži« in »veljavnosti ustanovitve« Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentZ ustanovne seje SSD SDH (fotoreportaža)

DokumentDogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentPoziv svetom delavcev k pripravi poročil za NS/UO

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70