Študijski center za industrijsko demokracijo

Letni program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije -2019

Letni program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije -2019Dokument

V letni program seminarjev, posvetov in delavnic so vključena osnovna znanja o sistemu delavskega soupravljanja, ki so nujna za razumevanje funkcije in poznavanje vloge ter pristojnosti svetov delavcev v podjetjih/organizacijah.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70