Študijski center za industrijsko demokracijo

Okrogla miza ZSDS: Pomen, oblike in razvojne možnosti sistema ekonomske demokracije v Sloveniji

Video posnetek - 1. delDokument

Video posnetek - 2. delDokument

Video posnetek - 3. delDokument

Ob vse številnejših strokovnih, pa tudi drugih kritikah prevladujočih družbenoekonomskih modelov se v zadnjem času, tudi pri nas, vedno bolj aktualizirajo novi, alternativni razvojni modeli. In v ospredju teh konceptov je tudi ideja o ekonomski demokraciji. To idejo podpirajo mnogi dokazi, da je probleme obstoječega družbenoekonomskega sistema mogoče učinkovito obvladovati prek visoko razvitih oblik t.i. organizacijske in ekonomske participacije zaposlenih (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku in možnost notranjega lastništva) kot konkretnih pojavnih oblik sistema ekonomske demokracije.

V odprto razpravo o demokratizaciji družbenoekonomskega sistema se je s sprejetjem programskega manifesta »Za sodobno ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma!« (http://www.delavska-participacija.com/) že pred časom vključilo tudi Združenje svetov delavcev Slovenije, s čemer je hkrati utrdilo tudi svojo vizijo in poslanstvo na tem področju.

V pogovoru na okrogli mizi so sodelovali:

  •       Miloš Pavlica, pravnik in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter strokovnjak in svetovalec za področje socialnega dialoga
  •       dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redna profesorica in raziskovalka industrijskih odnosov, organizacije, zaposlovanja, lastništva ter participacije delavcev na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
  •       dr. Mato Gostiša, Študijski center za industrijsko demokracijo – ŠCID Kranj, strokovnjak, urednik, raziskovalec in avtor več knjižnih publikacij s področja razvoja različnih oblik organizacijske in ekonomske participacije zaposlenih

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70