Študijski center za industrijsko demokracijo

Udeležba delavcev v organih družb v državah EU

Država

Državna podjetja

Zasebni sektor

Število predstavnikov

Predlagatelj

Sistem upravljanja

NEKDANJA PETNAJSTERICA

Avstrija

da

da

tretjina

svet delavcev

dvotirni

Belgija

       

enotirni

Danska

da

da

tretjina

zaposleni

enotirni

Finska

da

da

sporazum

svet delavcev

eno-/dvotirni

Francija

da

 

tretjina, dva do tri

zaposleni

eno-/dvotirni

Nemčija

da

da

tretjina do polovica

zaposleni, sindikati

dvotirni

Grčija

da

 

dva do tri

zaposleni

enotirni

Irska

da

 

večinoma tretjina

zaposleni

enotirni

Italija

       

enotirni

Luksemburg

da

da

največ tretjina

svet delavcev (sindikat)

enotirni

Nizozemska

(da)

(da)

svet delavcev ima pravico do priporočila oz. nasprotovanja imenovanj posameznih članov NS

dvotirni

Portugalska

da

 

eden

zaposleni

enotirni

Španija

da

 

dva

sindikati

enotirni

Švedska

da

da

dva do tri

sindikati

enotirni

V. Britanija

       

enotirni

NOVE ČLANICE EU

Ciper

         

Češka

da

da

tretjina

zaposleni

dvotirni

Estonija

         

Madžarska

da

da

tretjina

svet delavcev po posvetovanju s sindikati

dvotirni

Latvija

         

Litva

         

Malta

da

 

eden

zaposleni

enotirni

Poljska

da

 

večinoma dve petini

zaposleni

dvotirni

Slovaška

da

da

tretjina (zasebna)

polovica (državna)

zaposleni (en sedež v drž. podjetjih sindikat)

dvotirni

Slovenija

da

da

(od ene trejine do ene polovice)

svet delavcev

dvotirni

Vir: Kluge, N., Stollt, M.: Workers¢ participation in the Europe Company; European Trade Union Institute, Bruselj, 2004 (Finance, št. 32, 16.2.2005)

 

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70