Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, Letnik XXII, Leto 2018, št. 5

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: Sodobni trendi na področju upravljanja                      

 

DELAVSKI PREDSTAVNIKI V ORGANIH DRUŽB

Dr. Mato Gostiša: »Interes družbe« in sodelovanje delavcev pri upravljanju                

Alojz Boc: Kritični pogledi na priporočila ZNS o sodelovanju delavcev v organih družb

 

ZA UČINKOVITO DELO SVETOV DELAVCEV

ZSDS: Raziskava o materialnih in drugih pogojih za delo svetov delavcev s priporočili            

Tanja Cmrečnjak Pelicon: Vloga svetov delavcev v postopkih za mirno reševanje individualnih delovnih sporov                                                                                                                              

 

Ekonomska demokracija, Letnik XXII, Leto 2018, št. 4

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Živko Bergant:Udeležba zaposlencev v dodani vrednosti v podjetniškem okolju

Mitja Gostiša: Ekonomska demokracija - naslednja razvojna etapa v »evoluciji kapitalizma«

 

DELAVSKA PARTICIPACIJA - RAZGLEDI PO SVETU

Dr. Elizabeta Zirnstein: Delavska participacija v Švici

 

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Dr. Anja Strojin Štampar: Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe

Dr. Valentina Franca: Kje so meje sporočanja med predstavniki delavcev v NS in svetom delavcev

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Vlado Hajdinjak: Hella Saturnus Slovenije: Težimo k čim uspešnejšemu sodelovanju med upravo in zaposlenimi

Dr. Mato Gostiša: Farsa o »posebnem varstvu delavskih predstavnikov« - ukrepanje uregentno!

 

DELAVSKO LASTNIŠTVO IN ZADRUŽNIŠTVO

Mag. Leja Drofenik Štibelj: Spodbujanje finančne participacije v Franciji

Marko Funkl: Zadruge kot alternativa fleksibilizaciji

 

VPRAŠANJA - OGOVORI

  • Sprememba tehnologije in vloga sveta delavcev

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2018

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70