Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani: ‹‹1234567891011...6768
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument So delavski predstavniki v organih družb "poštarji", "delegati" ali "neodvisni poslanci"? 6/2018 2-3
Bohinc Rado Dokument Družbeno neodgovoren zaostanek ekonomske demokracije 6/2018 3-6
Bergant Živko Dokument Notranje poročanje z vidika soupravljanja delavcev 6/2018 7-10
Zirnstein Elizabeta Dokument Poslovna skrivnost in delavsko soupravljanje: med zaupnostjo in zaupanjem 6/2018 11-13
Ellerman David in Gonza Tej Dokument Lastniški sklad zaposlenih: Predstavitev modela za vzpostavitev in ohranjanje lastništva med zaposlenimi 6/2018 14-19
Krajnovi? Edita Dokument Sprememba odnosa do starejših zaposlenih: z leti še vedno ZAvzeti 6/2018 20-24
Gostiša Mato Dokument Problematika starejših delavcev (45+) in sveti delavcev 6/2018 25-26
Kanjuo Mrčela Aleeksandra Dokument Sodobni trendi na področju upravljanja 5/2018 2 - 4
Gostiša Mato Dokument "Interes družbe" in sodelovanje delavcev pri upravljanju 5/2018 4 - 8
Cmrečnjak Pelicon Tanja Dokument Vloga svetov delavcev v postopkih za mirno reševanje individualnih delovnih sporov 5/2018 28 - 31
Bergant Živko Dokument Udeležba zaposlencev v dodani vrednosti v podjetniškem okolju (izhodišča) 4/2018 2 - 5
Gostiša Mitja Dokument Ekonomska demokracija - naslednja razvoja etapa v "evoluciji kapitalizma" 4/2018 5 - 9
Zirnstein Elizabeta Dokument Delavska participacija v Švici 4/2018 9 - 13
Strojin Štampar Anja Dokument Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe 4/2018 13 - 15
Franca Valentina Dokument Kje so meje poročanja med predstavniki delavcev v NS in svetom delavcev 4/2018 15 - 17
Gostiša Mato Dokument Farsa o "posebnem pravnem varstvu delavski predstavnikov" - ukrepanje urgentno! 4/2018 20 - 27
Funkl Marko Dokument Zadruge kot alternativa fleksibilizaciji 4/2018 30 - 31
Štibelj Drofenik Leja Dokument Spodbujanje finančne participacije v Franciji 4/2018 27 - 29
Bohinc Rado Dokument Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank 3/2018 3 - 6
Primc Matic Dokument Pomen participatornega proračuna za ekonomsko demokracijo 3/2018 7 - 9
Strani: ‹‹1234567891011...6768

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70