Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Purič Iztok Dokument Finančna participacija zaposlenih na Nizozemskem 3/2000
Gostiša Mato Dokument Urednikov komentar - In vendar se premika 2/2000
Stanojevi? Miroslav Dokument Participacija in kakovost 2/2000
Šarman Zvonka Dokument Svet delavcev vse bolj spodbujevalec in generator inovacij 2/2000
Černigoj Mojca Dokument Miti, ki uničujejo vaša glasila, vi pa se tega sploh ne zavedate 2/2000
Gostiša Mato Dokument Analiza učinkovitosti izvajanja "tekočih naloh" sveta delavcev (2): Pravica do skupnega posvetovanja 2/2000
Kavčič Bogdan Dokument Tehnike zbiranja in analize predlogov - Anketa (4) 2/2000
Gostiša Mato Dokument Pobuda za ustavni spor 2/2000
Peršak Cvetka Dokument Zakon o finančnem poslovanju in njegove posledice 2/2000
Uhan Stane Dokument Naš jutri - udeležba zaposlenih pri dobičku 2/2000
Gostiša Mato Dokument Osrednja naloga svetov delavcev je skrb za dvig kvalitete delovnega življena v podjetju 1/2000
Gostiša Mato Dokument Participativni menežment in delavsko soupravljanje - Vloga kadrovskih služb pri razvoju delavskega soupravljanja 1/2000
Kejžar Ivan Dokument Oblikovanje participativne organizacije dela in izobraževanje zaposlenih za nove vloge 1/2000
Gruban Brane Dokument Odstavitve uprav: recept ali utvara? 1/2000
Peklar F. Leonardo Dokument Kriteriji za izvolitev, delo in nagrajevanje predsednikov in članov nadzornih svetov 1/2000
Gostiša Mato Dokument Podlage za vsebinsko pripravo programa dela sveta delavcev - Analiza učinkovitosti izvajanja "tekočih nalog" sveta delavcev (1) 1/2000
Kavčič Bogdan Dokument Metodološka priprava programa sveta delavcev: Tehnike zbiranja in analize predlogov: Anketa (3) 1/2000
Purič Iztok Dokument Je udeležba zaposlenih pri dobičku družbe še priložnost? 1/2000
Lednik Božidar Dokument Lastništvo zaposlenih v podjetjih v Angliji (2): MAINLINE TRANSPORT 1/2000
Gostiša Mato Dokument Šestnajst ur demokracije, osem ur diktature 12/1999

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70