Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Pogačnik Vid Dokument Medsebojni odnosi, organizacijska kultura in delovno zadovoljstvo 12/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v avstrijskih podjetjih 12/1999
Kavčič Bogdan Dokument Priprava programa SD - Tehnike zbiranja in analize predlogov: Anketa (2) 12/1999
Gostiša Mato Dokument Avtonomna pravna ureditev instituta delavskega direktorja 12/1999
Peršak Cvetka Dokument Finančno načrtovanje 12/1999
Purič Iztok Dokument Finski primer finančne participacije zaposlenih 12/1999
Lednik Božidar Dokument Lastništvo zaposlenih v podjetjih v Angliji (1) 12/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Participativni menedžment - komparativna prednost slovenskega podjetja? 11/1999
Šarman Zvonka Dokument Socialno partnerstvo v srednje in vzhodno evropskih državah 11/1999
Kavčič Bogdan Dokument Priprava programa SD - Tehnike zbiranja in analize predlogov: Anketa 11/1999
Renko Slavko Dokument Posledice energetskega zakona za delavsko soupravljanje v elektrogospodarstvu 11/1999
Peršak Cvetka Dokument Finančno analiziranje 11/1999
Purič Iztok Dokument Posebnosti finančne participacije v Zvezni republiki Nemčiji 11/1999
Lednik Božidar Dokument Lastništvo zaposlenih in poslovna uspešnost 11/1999
Bohinc Rado Dokument Družba pooblaščenka 11/1999
Šarman Zvonka Dokument Reforma nadzornega sveta brez socialnega dialoga? 10/1999
Zupan Nada Dokument Najboljšprakse ravnanja s človeškimi viri krepijo vlogo zaposlenih v podjetju 10/1999
Gostiša Mato Dokument Zgodovinski razvoj teorije participativnega menedžmenta (3) - Podjetje poslovnih ljudi 10/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v italijanskih podjetjih (2) 10/1999
Oman Romana Dokument ILO standardi in ženske delavske pravice 10/1999

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70