Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Čujović Vojko Dokument Vsebina dogovora o ustanovitvi stalne arbitraže (1) 5/1999
Gostiša Mato Dokument Teorema o "strani dela" in "strani kapitala" je v sodobnem upravljanju dokončno "out" 4/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodobni trendi na področju upravljanja 4/1999
Gostiša Mato Dokument Čas je za novo teorijo podjetja in poslovne uspešnosti 4/1999
Gruban Brane Dokument Nova merila poslovne uspešnosti za novo tisočletje 4/1999
Sociales Europa (prevod) Dokument Delavsko soupravljanje na Švedskem (2) 4/1999
Čujović Vojko Dokument Oblikovanje stalne arbitraže v podjetju 4/1999
Purič Iztok Dokument Skromni rezultati na področju finančne participacije zaposlenih v Avstriji 4/1999
Gostiša Mato Dokument Urednikov komentar - ZSDU ostaja nespremenjen vsaj do konca leta 2002 3/1999
Možina Stane Dokument Plača ni edini in zadosten dejavnik motivacije zaposlenih 3/1999
Kovač Jure Dokument Timsko delo - osnova participativne organiziranosti 3/1999
Kavčič Bogdan Dokument Kdo vpliva na cilje, ki si jih postavi svet delavcev 3/1999
Sociales Europa (prevod) Dokument Delavsko soupravljanje na Švedskem 3/1999
Černigoj Mojca Dokument Z roko v roki z internim časopisom podjetja 3/1999
Peršak Cvetka Dokument Pravica sveta delavcev do poslovnih informacij 3/1999
Gostiša Mato Dokument Predstavništvo delavcev v nadzornem svetu 3/1999
Purič Iztok Dokument Predlagani slovenski model "profit sharinga" skozi prizmo priporočil EU 3/1999
Bohinc Rado Dokument Sporazumi in pogodbe med delničarji o uresničevanju glasovalne pravice 3/1999
Gostiša Mato Dokument Brez soupravljanja bo večji del "človeškega kapitala" v naših podjetjih še naprej mrtev! 2/1999
Gostiša Mato Dokument Kaj je "človeški kapital podjetja" 2/1999

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70