Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Le čemu naj bi bile zavarovalnice pri nas nekaj posebnega 6-7/1999
Uhan Stane Dokument Motivacijske teorije 6-7/1999
Oman Romana Dokument O delovanju sindikatov in ostalih delavskih predstavništev na Danskem 6-7/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v norveških podjetjih (1) 6-7/1999
Bakovnik Rajko Dokument Vpliv delavske participacije na poslovno uspešnost - najava empirične raziskave 6-7/1999
Vesel T. Marjeta Dokument Letno poročilo za zaposlene - Organizacije niso nedotakljive - poročati morajo tudi zaposlenim 6-7/1999
Čujovi? Vojko Dokument Vsebina dogovora o ustanovitvi stalne arbitraže (2) 6-7/1999
Peršak Cvetka Dokument Kako razumeti bilanco stanja 6-7/1999
Bohinc Rado Dokument Povezovanje delničarjev in zakon o prevzemih 6-7/1999
Peklar F. Leonardo Dokument Nagrajevanje članov nadzornih svetov v Sloveniji 6-7/1999
Gostiša Mato Dokument Zanimivo - vsi govorijo o soupravljanju, a ga začuda nihče ne omenja 5/1999
Uhan Stane Dokument Misli o motivaciji 5/1999
Gruban Brane Dokument Miti in iluzije nagrajevanja in motiviranja zaposlenih 5/1999
Sociales Europa Dokument Sodelovanje zaposlenih v belgijskih podjetjih 5/1999
Utroša Milan Dokument Evropski sveti delavcev - temelj evropeizacije industrijskih odnosov 5/1999
Srna Milan Dokument Usklajevanje z direktivami EU s področja varnosti in zdravja pri delu 5/1999
Kavčič Bogdan Dokument Temeljna načela priprave programa dela sveta delavcev 5/1999
Čujovi? Vojko Dokument Vsebina dogovora o ustanovitvi stalne arbitraže (1) 5/1999
Gostiša Mato Dokument Teorema o "strani dela" in "strani kapitala" je v sodobnem upravljanju dokončno "out" 4/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodobni trendi na področju upravljanja 4/1999

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70