Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Černigoj Mojca Dokument Z roko v roki z internim časopisom podjetja 3/1999
Peršak Cvetka Dokument Pravica sveta delavcev do poslovnih informacij 3/1999
Gostiša Mato Dokument Predstavništvo delavcev v nadzornem svetu 3/1999
Purič Iztok Dokument Predlagani slovenski model "profit sharinga" skozi prizmo priporočil EU 3/1999
Bohinc Rado Dokument Sporazumi in pogodbe med delničarji o uresničevanju glasovalne pravice 3/1999
Gostiša Mato Dokument Brez soupravljanja bo večji del "človeškega kapitala" v naših podjetjih še naprej mrtev! 2/1999
Gostiša Mato Dokument Kaj je "človeški kapital podjetja" 2/1999
Možina Stane Dokument Zadovoljstvo zaposlenih in motivacija za poslovno odličnost 2/1999
Mesner Andolšek Dana Dokument Neposredna participacija - prezrta in zanemarjena 2/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (3) - Participativne skupine 2/1999
Černigoj Mojca Dokument Prvi globalni standard za "družbeno odgovornost podjetij" 2/1999
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje kapitala in dela v korporaciji Toyota 2/1999
Miklič Gregor Dokument Kdo so lahko delavski predstavniki v nadzornih svetih 2/1999
Gostiša Mato Dokument Kam po končanem profesionalnem mandatu 2/1999
Peršak Cvetka Dokument Lastne delnice in udeležba zaposlenih pri dobičku 2/1999
NCEO Dokument Nasveti zaposlenih lastnikov 2/1999
Utroša Milan Dokument Evropske svete delavcev urediti s posebnim zakonom 1/1999
Černetič Metod Dokument Informiranje, odločanje, participacija in IK-tehnologija 1/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (2) 1/1999
Bohinc Rado Dokument Delavski direktor 1/1999

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70