Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Mrčela Mirko Dokument Rojstvo EFES-a v Bruslju maja letos 10/1998
Svetlik Ivan Dokument Socialna vključitev delavcev v organizacijo 9/1998
Lipičnik Bogdan Dokument Vedenjski vzorci in participativno vodenje (2) 9/1998
Gostiša Mato Dokument Sindikalizem in soupravljanje 9/1998
Kavčič Bogdan Dokument Slovenski menedžment: zaton zlate dobe? 8/1998
Jančič Zlatko Dokument Uspešna slovenska podjetja še verjamejo v človeka 8/1998
Lipičnik Bogdan Dokument Vedenjski vzorci in participativno vodenje (1) 8/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Letno poročilo za zaposlene 8/1998
Gostiša Mato Dokument Vloga sveta delavcev na ekonomskem področju odločanja v podjetju 8/1998
Vodovnik Zvone Dokument Slovenija in direktiva EU o Evropskem svetu delavcev 8/1998
Lednik Božidar Dokument Industrijske kooperative (2) 8/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Kako organizacijo prihodnosti vidijo velikani organizacijske teorije 6-7/1998
Kavčič Bogdan Dokument Organizacijska kultura in spremembe 6-7/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Zgodba o nekem svetu delavcev 6-7/1998
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje zaposlenih v japonskih podjetjih 6-7/1998
Gostiša Mato Dokument V Krki izgrajujemo pripadnost zaposlenih podjetju 6-7/1998
Boc Alojz Dokument Po petih letih ZSDU 6-7/1998
Gostiša Mato Dokument Ne potrebe, ne pogojev za spreminjanje zakona 6-7/1998
Čujovič Vojko Dokument Arbitraža v praksi 6-7/1998
Purič Iztok Dokument Izbira delitvene formule 6-7/1998

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70