Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gruban Brane Dokument Zakaj se menedžerji bojijo internega komuniciranja? 1/1998
Skledar Štefan Dokument Soupravljanje na Švedskem 1/1998
Mencinger Jože Dokument Prekletstvo samoupravljanja 1/1998
Jančič Zlatko Dokument Sodobno podjetje kot organizacijska skupnost 12/1997
Bakovnik Rajko Dokument Delavska participacija ni strošek, ampak dolgoročna naložba 12/1997
Gostiša Mato Dokument Neverjetno zastarelo malikovanje "interesov kapitala in kapitalskega upravljanja" 12/1997
Gruban Brane Dokument Ljudje sklonjenih glav 12/1997
Gostiša Mato Dokument Ljubeči kadrovski menedžerji namesto soupravljanja? 12/1997
Kejžar Ivan Dokument Metode participativnega komuniciranja 11/1997
Gostiša Mato Dokument Participacijski dogovor 11/1997
Gostiša Mato Dokument Direktiva (smernica) o Evropskih svetih delavcev 11/1997
Purič Iztok Dokument Odloženi način izplačila - izbrana oblika predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 11/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delniške opcije za zaposlene 11/1997
Gostiša Mato Dokument Podjetje kot pravna oseba in podjetje kot organizacija 11/1997
Gostiša Mato Dokument Podjetje kot pravna oseba in podjetje kot organizacija 11/1997
Purič Iztok Dokument Odloženi način izplačila - izbrana oblika predloga Zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 11/1997
Vodovnik Zvone Dokument "Zelena listina" in partnerstvo v sodobni evropski organizaciji 10/1997
Gostiša Mato Dokument Klasifikacija sistemov delavske participacije 10/1997
Gostiša Mato Dokument Samoiniciativa sveta delavcev 10/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Avtonomne delovne skupine 10/1997

Število člankov: 1282

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70