Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
May Stephen Dokument Komunikacija - osnova lastništva zaposlenih 6-7/1998
Lednik Božidar Dokument Industrijske kooperative 6-7/1998
Možina Stane Dokument Poslovno odločanje s sodelovanjem vseh zaposlenih (2) - “Open book management” 5/1998
Kavčič Bogdan Dokument Inovativna organizacijska kultura 5/1998
Kejžar Ivan Dokument Komunikacijske spretnosti v vodenju sestankov delavskega soupravljanja 5/1998
Javornik Lojze Dokument Piramida na glavi, soupravljanje ... 5/1998
Gostiša Mato Dokument Udeleženci (stranke) participacijskega dogovora 5/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Sveti delavcev (podjetij) na Nizozemskem 5/1998
Čujovič Vojko Dokument Kdo je kdo v delniški družbi? 5/1998
DEZAP Dokument Družba pooblaščenka je zakonita oblika organiziranja delničarjev 5/1998
Mackin Christopher Dokument Lastniška teorija: pravice in obveznosti 5/1998
Gostiša Mato Dokument Zakaj povezujemo delavsko soupravljanje, finančno participacijo in notranje delničarstvo v celoto 4/1998
Možina Stane Dokument Poslovno odločanje s sodelovanjem vseh zaposlenih 4/1998
Vodovnik Zvone Dokument Motivacija zaposlenih in zasnove nove delovnopravne ureditve 4/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Svet delavcev in njegovo "ozvezdje" 4/1998
Gostiša Mato Dokument Dileme v zvezi z "oblikami" in "načini" participacije 4/1998
Šarman Zvonka Dokument Paritetno soodločanje v nadzornih svetih nemških kapitalskih družb 4/1998
Roksandič Metka Dokument Razprave o sodelovanju delavcev v evropski družbi 4/1998
Kavčič Bogdan Dokument Organizacijska struktura, ki omogoča in spodbuja participacijo 4/1998
Lednik Božidar Dokument Razvoj koncepta lastništva zaposlenih v sodobnem svetu 4/1998

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70