Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Vodovnik Zvone Dokument Motivacija zaposlenih in zasnove nove delovnopravne ureditve 4/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Svet delavcev in njegovo "ozvezdje" 4/1998
Gostiša Mato Dokument Dileme v zvezi z "oblikami" in "načini" participacije 4/1998
Šarman Zvonka Dokument Paritetno soodločanje v nadzornih svetih nemških kapitalskih družb 4/1998
Roksandič Metka Dokument Razprave o sodelovanju delavcev v evropski družbi 4/1998
Kavčič Bogdan Dokument Organizacijska struktura, ki omogoča in spodbuja participacijo 4/1998
Lednik Božidar Dokument Razvoj koncepta lastništva zaposlenih v sodobnem svetu 4/1998
Purič Iztok Dokument V. Pridobitev davčnih in drugih olajšav 4/1998
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja skozi plače in varnost 3/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Začetek vsake poti je prvi korak 3/1998
Gostiša Mato Dokument Vsebina participacijskega dogovora (2) 3/1998
Bakovnik Rajko Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju v Nemčiji 3/1998
Purič Iztok Dokument IV. Uporaba sredstev iz udeležbe pri dobičku 3/1998
Kmetič Stanko Dokument Stališča sindikata Neodvisnost KNSS do predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družb 3/1998
Bohinc Rado Dokument Družba pooblaščenka - korporacijska oblika povezovanja 3/1998
DEZAP Dokument Družba pooblaščenka kot možnost organiziranja notranjih lastnikov 3/1998
DEZAP Dokument Katere odločitve so pred zaposlenimi lastniki? 3/1998
Kejžar Ivan Dokument Mesto človeka v organizaciji in njegova participativna vloga 2/1998
Kavčič Bogdan Dokument Se slovenski menedžerji bojijo zaposlenih? 2/1998
Šarman Zvonka Dokument Izgrajevanje podjetniške kulture 2/1998

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70