Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delničarstvo zaposlenih - splošni pojav 8/1997
Coupar William Dokument Temeljna vprašanja za podjetja v lasti zaposlenih 8/1997
Gostiša Mato Dokument Ali razumete razliko med nogometnim klubom in nogometnim moštvom? 6-7/1997
Kejžar Ivan Dokument Participativni komunikacijski proces 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Dolžnost obveščanja sveta delavcev 6-7/1997
Čujović Vojko Dokument Kolektivni spori pred sodiščem - preizkus arbitražne odločbe 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarskih družb 6-7/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Vprašanje kontrole v sodobnem podjetju 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Prikaz finančne participacije v državah Evropske unije 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Razlogi za in proti uvajanju finančne participacije 6-7/1997
Erdal David Dokument Lastništvo zaposlenih - organizacijski in finančni postopki 6-7/1997
Oakeshott Robert Dokument Delnice zaposlenih in interesi zunanjih delničarjev 6-7/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Humanizacija dela in sodelovanje delavcev pri upravljanju 5/1997
Gostiša Mato Dokument Predstavništvo delavcev v nadzornem svetu 5/1997
Gostiša Mato Dokument Zakaj bi veljalo (u)braniti veljavni zakon o soupravljanju 5/1997
Purič Iztok Dokument Ali gre res le za harmonizacijo z evropsko zakonodajo? 5/1997
Šarman Zvonka Dokument Nekaj problemov in "neproblemov" nadzornega sveta 5/1997
Gostiša Mato Dokument Švedski delavski direktor 5/1997
Kavčič Bogdan Dokument Še o delavskem direktorju 5/1997
Gostiša Mato Dokument Trilema o "kanalih delavskega vpliva" 5/1997

Število člankov: 1318

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70