Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Čujović Vojko Dokument kazenska ovadba zaradi kršitve pavice do soupravljanja 10/1997
Gostiša Mato Dokument Delavski direktor v enotirnem in dvotirnem sistemu korporacijskega upravljanja 10/1997
Gostiša Mato Dokument Zakaj o "profit sharingu" sveti delavcev in ne sindikati 10/1997
Purič Iztok Dokument Plača (kot strošek dela) in udeležba zaposlenih pri dobičku sta med seboj neodvisni kategoriji 10/1997
Epstein Gene Dokument Participacijska enačba: Kateri načrt spodbudi najboljše delo zaposlenih? 10/1997
Šarman Zvonka Dokument Kaj je v ozadju nadzornih svetov? 10/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Lastništvo zaposlenih in uspešnost podjetij 10/1997
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje - stvar podjetniške kulture 9/1997
Kavčič Bogdan Dokument Kolektivna pogajanja in participacija 9/1997
Gostiša Mato Dokument Soodločanje sveta delavcev s soglasjem 9/1997
Gostiša Mato Dokument Enotirni in dvotirni sistemi korporacijskega upravljanja 9/1997
Čujović Vojko Dokument Prijava sodniku za prekrške 9/1997
Purič Iztok Dokument Ocena predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 9/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ali lastništvo zaposlenih prispeva k večji poslovni uspešnosti 9/1997
Miklič Gregor Dokument Zakon o prevzemih in notranje lastništvo 9/1997
Stanojević Miroslav Dokument Zakonodajna regulacija participacije v Evropi 8/1997
Gostiša Mato Dokument Skupno posvetovanje sveta delavcev in vodstva podjetja 8/1997
Gostiša Mato Dokument Kaj je individualna participacija 8/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Strukturiranje dela kot metoda za njegovo humanizacijo ter razvoj individualne participacije 8/1997
Gostiša Mato Dokument Individualna participacija po nemškem zakonu 8/1997

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70