Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ali lastništvo zaposlenih prispeva k večji poslovni uspešnosti 9/1997
Miklič Gregor Dokument Zakon o prevzemih in notranje lastništvo 9/1997
Stanojevi? Miroslav Dokument Zakonodajna regulacija participacije v Evropi 8/1997
Gostiša Mato Dokument Skupno posvetovanje sveta delavcev in vodstva podjetja 8/1997
Gostiša Mato Dokument Kaj je individualna participacija 8/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Strukturiranje dela kot metoda za njegovo humanizacijo ter razvoj individualne participacije 8/1997
Gostiša Mato Dokument Individualna participacija po nemškem zakonu 8/1997
Čujovi? Vojko Dokument Obvestilo inšpektorju za delo 8/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarski družb (2) 8/1997
Bakovnik Rajko Dokument Kaj je interes družbe? 8/1997
Purič Iztok Dokument Uspešnost udeležbe v dobičku podjetja (profit sharinga) - primer iz Velike Britanije 8/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delničarstvo zaposlenih - splošni pojav 8/1997
Coupar William Dokument Temeljna vprašanja za podjetja v lasti zaposlenih 8/1997
Gostiša Mato Dokument Ali razumete razliko med nogometnim klubom in nogometnim moštvom? 6-7/1997
Kejžar Ivan Dokument Participativni komunikacijski proces 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Dolžnost obveščanja sveta delavcev 6-7/1997
Čujovi? Vojko Dokument Kolektivni spori pred sodiščem - preizkus arbitražne odločbe 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarskih družb 6-7/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Vprašanje kontrole v sodobnem podjetju 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Prikaz finančne participacije v državah Evropske unije 6-7/1997

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70