Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Šarman Zvonka Dokument Nekaj problemov in "neproblemov" nadzornega sveta 5/1997
Gostiša Mato Dokument Švedski delavski direktor 5/1997
Kavčič Bogdan Dokument Še o delavskem direktorju 5/1997
Gostiša Mato Dokument Trilema o "kanalih delavskega vpliva" 5/1997
Purič Iztok Dokument Priporočilo Evropske unije 5/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Zakaj in kako trgovati z delnicami 5/1997
Cvek Nadja Dokument Notranji delniški trg - tuje izkušnje 5/1997
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja 4/1997
Miklič Gregor Dokument Svet delavcev in presežni delavci 4/1997
Gostiša Mato Dokument Primerjalno o slovenskem modelu delavske participacije 4/1997
Gostiša Mato Dokument Je boljši nemški ali švedski model? 4/1997
Čujović Vojko Dokument Problemi pred konstituiranjem arbitraže 4/1997
Gostiša Mato Dokument Kdo koga v podjetju zastopa 4/1997
Purič Iztok Dokument Kako do udeležbe v dobičku podjetja? 4/1997
Cvek Nadja Dokument Zaposleni lastniki, niste sami 4/1997
Jančič Zlatko Dokument Interni marketing in soupravljanje zaposlenih 3/1997
Gostiša Mato Dokument Udeleženci oziroma deležniki organizacije 3/1997
Gostiša Mato Dokument Svet delavcev ni sindikat, soupravljanje ni sindikalizem 3/1997
Kavčič Bogdan Dokument Dejanska moč delavske participacije 3/1997
Čujović Vojko Dokument Reševanje sporov pred arbitražo 3/1997

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70