Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Priporočila glede načina delovanja predstavnikov delavcev v NS/UO 6/2012
Prijović Irena Dokument Kaj lahko naredimo za strokovnost postopkov kadrovanja uprav? 6/2012
Molan Marija Dokument Psihosocialna tveganja, doživetja preobremenjenosti in svet delavcev 6/2012
Bakovnik Rajko Dokument Načrtovanje notranje organizacije dela v svetu delavcev (1) 6/2012
Gostiša Mato Dokument Reforma trga dela in "človeški kapital" 5/2012
Gruban Brane Dokument Letni razgovori in (ne)zavzetost zaposlenih 5/2012
Molan Marija Dokument Vloga sveta delavcev pri obvladovanju reobremenjenosti zaposlenih 5/2012
Franca Valentina Dokument Delavska predstavništva na ravni podjetij - izsledki mednarodne raziskave 5/2012
Hojnik Janja Dokument Sistem delavske participacije v Franciji 5/2012
Erman Jasna Dokument Oblike finančne participacije v Franciji 5/2012
Bakovnik Rajko Dokument Sindikati v Franciji 5/2012
Gostiša Mato Dokument Slovenski menedž,emt in 4/2012
Gruban Brane Dokument Upravljanje človeškega kapitala podjetij 4/2012
Klaneček Alojz Dokument Analiza uvajanja solastništva zaposlenih 4/2012
Drofenik Štibelj Leja Dokument Razširjenost lastništva zaposlenih v ZDA 4/2012
Stare Janez Dokument Delovno okolje kot vir delovnega zadovoljstva zaposlenih 4/2012
Bakovnik Rajko Dokument Vpliv socialnega dialoga na kakovost delovnega okolja 4/2012
Vodovnik Zvone Dokument Stres in absentizem v delovnih okoljih ter pravo 4/2012
Franca Valentina Dokument Novejša sodna praksa glede uresničevanja ZSDU (2) 4/2012
Gostiša Mato Dokument Socialna država ne more biti "razvojna vizija" 3/2012

Število člankov: 1282

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70