Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Je ZSDU sploh "zakon" ali zgolj nekakšna "resolucija"? 5/2013 2 - 3
Franca Valentina Dokument Socialno partnerstvo in delavska participacija na Finskem 5/2013 5 - 12
Gostiša Mato Dokument Utrinki z nekaterih obiskov na Finskem 5/2013 12 - 13
Gruban Brane Dokument Razvoj participativne organizacijske kuture: nova prioriteta v programih dela SD? 5/2013 14 - 18
Zinrnstein Elizabeta Dokument Metode pravne razlage skozi prizmo učinkovite uporabe ZSDU 5/2013 18 - 22
Šega Vanda Dokument Razreševanje problematike mobinga v praksi 5/2013 22 - 24
Gostiša Mato Dokument Mezdni kapitalizem, ekonomska demokracija in sindikati 4/2013 2 -3
Jančič Zlatko Dokument Teza o srečnem delovnem mestu 4/2013 4 - 6
Gostiša Mato Dokument Oris teorije ekonomske demokracije kot nove paradigme kapitalizma 4/2013 7 -15
Lednik Viktor Dokument Kaj je z novim zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku? 4/2013 15 - 17
Bakovnik Rajko Dokument Proaktivni pristop k upravljanju s stresom v podjetju 4/2013 17 - 19
Podjed Klemen Dokument Celovit pristop k upravljanju s stresom v podjetjih: smernice dobre prakse za člane SD 4/2013 20 - 22
Bakovnik Rajko Dokument Načrtovanje notranje organizacije dela v svetu delavcev (3) 4/2013 22 - 23
Peršak Cvetka Dokument Sopodjetniki, kje ste? 4/2013 4 - 6
Čujovič Vojko Dokument Oblika in elementi "vlog" SD v postopkih reševanja soupravljalskih sporov 3/2013 25 - 27
Gostiša Mato Dokument Dve temeljni fazi razvoja ekonomske demokracije 3/2013 2 - 3
Bohinc Rado Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju - razlaga in uporaba pravnih pravil v praksi 3/2013 3 - 7
Prijović Irena Dokument Kakšni so izzivi upravljanja v družbah z enotirnim sistemom? 3/2013 12 - 14
Franca Valentina Dokument Socialni dialog in premagovanje kriznih ovir 3/2013 14 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Delimo uspeh: Nuttallov pregled delničarstva zaposlenih (2. del) 3/2013 16 - 19

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70