Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Razvoj delavske participacije je daleč najpomembnejša "naložba v človeški kapital" 1/2017 2-3
Gostiša Mitja Dokument V sodobnem svetu je nujno upravljati "človeški kapital" - ali umreti! 1/2017 6-11
Štromajer Jernej Dokument V ZDA razvijajo sindikalne zadruge 1/2017 11-13
Bajuk Jože Dokument Statusne spremembe družb in sveti delavcev - pravni vidik 1/2017 13-16
Lukič Goran Dokument Agencijsko delo: Beg iz delovne zakonodaja - kako ukrepati? 1/2017 17-21
Gostiša Mato Dokument Iluzija o možnem napredku sisema soupravljanja prek "vsiljenega" socialnega dialoga 6/2016 2-3
Podbevšek Gorazd Dokument Novosti v slovenskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb 6/2016 20-22
Gostiša Mato Dokument "Poročila" svetov delavcev nadzornim svetom/upravnim odborom močno pridobivajo na pomenu 6/2016 23-26
Tič Vesel Marjeta Dokument Komuniciranje sprememb z zaposlenimi 6/2016 17-19
Maslo Bezer Milica Dokument Dejavniki učinkovitega sodelovanja delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja zaposlenih 6/2016 8-11
Butina Vasja Dokument Vloga delavskih predstavništev pri spreminjanju organizacije 6/2016 11-16
Štromajer Jernej Dokument Ameriške predsedniške volitve in ekonomska demokracija 6/2016 16-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Odškodninska odgovornost predstavnikov delavcev v organih družb 6/2016 4-7
Gostiša Mato Dokument Nujno potrebujemo tudi resno "nemarksistično" kritiko teorije kapitalizma 5/2016 2-3
Plut Dušan Dokument Koncept ekonomske demokracije pred sodobnimi družbenoe-okoljskimi izzivi 5/2016 3-6
Franca Valentina Dokument Digitalizacija vse bolj vstopa v delovanje evropskih svetov delavcev 5/2016 7-8
Bakovnik Nina Dokument Švedski model trga delovne sile in delavsko soodločanje 5/2016 8-11
Drofenik Štibelj Leja Dokument Dobre tuje prakse spodbujanja delavskih odkupov - primer Velike Britanije 5/2016 12-14
Gostiša Mato Dokument Proaktivno uresničevanje "nadzorne" funkcije svetov delavcev 5/2016 15-26
Gostiša Mato Dokument Delovnopravne zakonodaje očitno kmalu sploh ne bomo več potrebovali 4/2016 2-3

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70