Študijski center za industrijsko demokracijo

Izobraževanje

Temeljni tečaj za člane svetov delavcev - za pridobitev Certifikata ZSDS

Datum seminarja/izobraževanja: 10.4.2018

Osnovni namen sistema certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti ravnanj pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov delavcev pri upravljanju slovenskih podjetij.

S certifikatom, izdanim na podlagi opravljenega temeljnega tečaja za člane svetov delavcev, posameznik dokazuje, da si je pridobil najnujnejša potrebna znanja za opravljanje te funkcije, ki se lahko potem tudi ustrezno nadgrajujejo.

DokumentTemeljni tečaj za člane svetov delavcev - za pridobitev Certifikata ZSDS

Elektronska prijavnica

KAKO PRIPRAVITI DOBER NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - izziv za svete delavcev in sindikate v podjetjih

Datum seminarja/izobraževanja: 24.3.2018

Na razpisanem seminarju z delavnico bomo predstavili najpomembnejše korake oz. praktični pristop k izdelavi načrta promocije zdravja pri delu, pri čemer bomo še posebej izpostavili proaktivno vlogo svetov delavcev in sindikatov pri tem.

DokumentKAKO PRIPRAVITI DOBER NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - izziv za svete delavcev in sindikate v podjetjih

Elektronska prijavnica

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70