Študijski center za industrijsko demokracijo

Izobraževanje

PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH POROČIL - sistem notranjega poročanja kot podlaga za učinkovito delovanje sveta delavcev na ekonomskem področju

Datum seminarja/izobraževanja: 7.3.2019

Poznavanje osnov poslovnih financ in praktično razumevanje računovodskih izkazov je obvezno temeljno znanje predstavnikov delavcev, ki je nujno potrebno za učinkovito spremljanje vseh poslovnih dogodkov, vključevanje sveta delavcev v načrtovanje poslovnih strategij in uspešno uveljavljanje skupnih interesov zaposlenih v družbi.

Pravica do ustrezne in pravočasne obveščenosti sveta delavcev, ki jo podrobno opredeljuje Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ZSDU (89.-94. člen), je nedvomno ena najpomembnejših temeljnih pravic, brez katere svet delavcev ne bi mogel enakovredno sodelovati in učinkovito opravljati svoje funkcije.

Sestavni del notranjega poročanja je tudi sodelovanje sveta delavcev v razpravah pri oblikovanju in sprejemanju letnega poročila v družbi, ki mora potekati pred sprejemom dokončnih odločitev o obravnavanih dokumentih, kar je hkrati odlična priložnost, da svet delavcev uveljavi tudi svoje predloge in postavi vprašanja, ki zaposlene najbolj zanimajo, npr.: o varnosti zaposlitev, pogojih dela, ukrepih za povečanje konkurenčnosti, pridobivanju kupcev, zmanjševanju zalog, izboljševanju delovnega zadovoljstva, posodabljanju tehnologije, udeležbi delavcev pri dobičku, razvijanju notranjega lastništva ipd.

DokumentPRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH POROČIL - sistem notranjega poročanja kot podlaga za učinkovito delovanje sveta delavcev na ekonomskem področju

Elektronska prijavnica

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70