Študijski center za industrijsko demokracijo

Novosti

Revija Ekonomska demokracija

3.9.2019

Izšla je nova številka revije Ekonomska demokracija.

DokumentPriponka

Stališča ZSDS do Poročila MInistrstva za delo o varstvu delavskih predstavnikov

25.8.2019

DokumentPriponka

Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena ZBan-2

19.8.2019

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo Zakona o bančništvu, ki se je glasil: "Za banko se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke."

DokumentPriponka

Revija Ekonomska demokracija

18.7.2019

Izšla je nova številke revije Ekonomska demokracija

DokumentPriponka

Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na Češkem in Slovaškem

1.7.2019

Spoštovani člani Združenja svetov delavcev Slovenije,

letos vas vabimo na študijsko potovanje, hkrati v dve državi članici Evropske unije: v Češko in Slovaško republiko. Tudi tokrat smo, skupaj s češkimi in slovaškimi kolegi, pripravili zelo bogat program, v okviru katerega bomo spoznavali njihov sistem in njihovo prakso na področju uveljavljanja sodobnih oblik delavskega soupravljanja in socialnega partnerstva.

Na potovanje se bomo odpravili v SREDO 18. in se vrnili v SOBOTO 21. septembra 2019.

Priporočamo čimprejšnjo prijavo!

DokumentDelavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na Češkem in Slovaškem

Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2018

18.6.2019

Poročilo se v poglavju 5.2. (str. 81) nanaša na akcijo nadzora v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju.

DokumentPriponka

Predlog ZSDS za učinkovito rešitev problematike varstva delavskih predstavnikov

20.4.2019

DokumentPriponka

Zahteva PS Levice za sklic Odbora DZ za delo o problematiki varstva delavskih predstavnikov

17.4.2019

Na seji Odbora dne 17. 4. 2019 je bil potrjen le prvi od predlaganih sklepov (s korekcijo 30 v 60-dnevni rok za pripravo analize stanja).

DokumentPriponka

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70