Študijski center za industrijsko demokracijo

Novosti

Vpliv produkcijskih odnosov na ustvarjanje in delitev dodane vrednosti v kapitalizmu

18.11.2017

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

DokumentPriponka

Družbeno ekonomski vidiki delovanja svetov delavcev v podjetjih

10.11.2017

Objavili smo razpis/vabilo za novo strokovno izobraževanje v ZSDS, na katerem bomo podrobneje predstavili vlogo svetov delavcev pri vključevanju v procese sprejemanja pomembnejših ekonomsko-poslovnih odločitev v podjetjih - predavatelj: redni prof. dr. BOGOMIR KOVAČ. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani, dne 29. novembra 2017.

DokumentDružbeno ekonomski vidiki delovanja svetov delavcev v podjetjih

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

30.10.2017

Ogledate si lahko vsebino nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 5/2017.

DokumentPriponka

Usmeritve in priporočila za učinkovito »varstveno« delovanje delavskih predstavništev

24.10.2017

Sklepi strokovnega posveta ZSDS (Bled, 12. in 13. oktober)

DokumentPriponka

Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev v podjetjih na področju varstva pravic delavcev

11.10.2017

Strokovni posvet ZSDS - gradivo

DokumentPriponka

Pristojnost za imenovanje predstavnikov delavcev v NS/UO holdinga

5.10.2017

Zbirka vprašanj in odgovorov iz prakse za prakso

DokumentPriponka

Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev v podjetjih na področju varstva pravic delavcev

28.9.2017

Program strokovnega posveta članov Združenja svetov delavcev Slovenije (Bled, 12. in 13. oktober 2017)

DokumentPriponka

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

15.9.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 4/2017.

DokumentPriponka

Priporočila združenja - Primeri dobrih praks

7.9.2017

Pročilo Skupnega sveta delavcev HSE Nadzornemu svetu HSE - Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.

DokumentPriponka

O »pravni teži« in »veljavnosti ustanovitve« Skupnega sveta delavcev SDH

24.8.2017

Mnenje v zvezi s sporočilom SDH za javnost z dne 28. 6. 2017 glede domenvne pravne spornosti ustanovitve Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentPriponka

Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso

1.8.2017

Izraba letnega dopusta profesionalnega člana sveta delavcev

DokumentPriponka

Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso

25.7.2017

Način odpoklica in zamenjave predstavnika delavcev v nadzornem svetu

DokumentPriponka

Strokovni članki - Revija Ekonomska demokracija

11.7.2017

Vnesli smo 5 novih strokovnih člankov iz preteklih številk Ekonomske demokracije (št. 1/2017).

DokumentPriponka

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

23.6.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 3/2017.

DokumentPriponka

Delavsko soupravljanje, finančna participacija in notranje lastništvo na Irskem

13.6.2017

Objavili smo razpis za letošnje študijsko potovanje članov Združenja svetov delavcev na Irsko, ki bo potekalo v času od 20. do 23. septembra 2017.

Vaše prijave bomo zbirali do 30. junija 2017 oz. do popolnitev vseh prostih mest. Zato priporočamo čimprejšnjo prijavo!

DokumentDelavsko soupravljanje, finančna participacija in notranje lastništvo na Irskem

Z ustanovne seje SSD SDH (fotoreportaža)

7.6.2017

DokumentPriponka

Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev SDH

5.6.2017

Na ustanovni seji dne 1. 6. 2017 v Mariboru so predstavniki svetov delavcev družb v pretežni lasti države sprejeli Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev Slovenskega državnega holdinga (SSD SDH).

DokumentPriponka

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70