Študijski center za industrijsko demokracijo

Novosti

Revija Ekonomska demokracija

4.11.2019

Izšla je nova številka revije Ekonomska demokracija

DokumentPriponka

Za člane - uporabna strokovna gradiva

21.10.2019

Participacijski dgovor: struktura in opomnik vsebine PDog

DokumentPriponka

Vabilo članom ZSDS na tradicionalni dvodnevni jesenski posvet

30.9.2019

DokumentPriponka

Strokovna ekskurzija članov ZSDS na Češko in Slovaško

25.9.2019

DokumentPriponka

Revija Ekonomska demokracija

3.9.2019

Izšla je nova številka revije Ekonomska demokracija.

DokumentPriponka

Stališča ZSDS do Poročila MInistrstva za delo o varstvu delavskih predstavnikov

25.8.2019

DokumentPriponka

Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena ZBan-2

19.8.2019

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo Zakona o bančništvu, ki se je glasil: "Za banko se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke."

DokumentPriponka

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70