Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Srna Milan Dokument Svet delavcev in novi zakon o varnosti in zdravju pri delu 10/1999
Kavčič Bogdan Dokument Program dela SD - Tehnike zbiranja in analize predlogov: Intervju (2) 10/1999
Peršak Cvetka Dokument Izkaz uspeha 10/1999
Mišič Brane Dokument Finančna participacija delavcev v državah v tranziciji 10/1999
Gostiša Mato Dokument To je pa že višek sprenevedanja! 9/1999
Bratina Borut Dokument Pravni položaj delavskih predstavnikov v nadzornih svetih 9/1999
Gostiša Mato Dokument Sodobne organizacijske teorije o participativnem menedžmentu 9/1999
Bohinc Rado Dokument Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju po predlagani 5. direktivi EU 9/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v italijanskih podjetjih (2) 9/1999
Kavčič Bogdan Dokument Priprava programa SD - Tehnike zbiranja in analize predlogov: Intervju (1) 9/1999
Peršak Cvetka Dokument Tveganje 9/1999
Purič Iztok Dokument Primer finančne participacije zaposlenih na Portugalskem 9/1999
Gostiša Mato Dokument Zakon o soupravljanju - odličen pripomoček odličnim menedžerjem za poslovno odličnost 8/1999
Gostiša Mato Dokument Zgodovinski razvoj teorije participativnega menedžmenta 8/1999
Šarman Zvonka Dokument Organizacija skupinskega dela v Siemens-u 8/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v norveških podjetjih (2) 8/1999
Kavčič Bogdan Dokument Kdo in koliko vpliva na delovni program sveta delavcev 8/1999
Kejžar Ivan Dokument Kako izboljšati vodenje sej sveta delavcev 8/1999
Purič Iztok Dokument Finančna participacija zaposlenih v Španiji 8/1999
Peršak Cvetka Dokument Razlika med dvema bilancama stanja kaže na uspeh ali neuspeh podjetja 8/1999

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70