Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (1) 12/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Sodelovanje zaposlenih v finskih podjetjih 12/1998
Gostiša Mato Dokument Ali ima delavski direktor res "imperativni mandat"? 12/1998
F. Peklar Leonardo Dokument Odgovornost članov nadzornih svetov in izzivi prihodnosti 12/1998
Gruban Brane Dokument Pr(a)va naloga menedžmenta je omogočiti zaposlenim da so uspešni... 12/1998
Čujovič Vojko Dokument Vloga delavskih predstavništev 12/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Kolektivne in individualne oblike participacije zaposlenih 11/1998
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja skozi samostojnost in znanje 11/1998
Kejžar Ivan Dokument Industrijski odnosi in komuniciranje 11/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Soupravljanje zaposlenih v danskih podjetjih 11/1998
Šarman Zvonka Dokument Participacija zaposlenih v japonski ladjedelnici 11/1998
Gostiša Mato Dokument Vsebinska struktura programa sveta delavcev 11/1998
Šegš Ferdinand Dokument Možnost povezovanja delničarjev v družbi pooblaščenki 11/1998
Gruban Brane Dokument Rezerva je v ... ljudeh? 10/1998
Lipičnik Bogdan Dokument Vedenjski vzorci in participativno vodenje (3) 10/1998
Šarman Zvonka Dokument Kako soupravljajo v japonski korporaciji "Nippon"? 10/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Soupravljanje zaposlenih v Luksemburgu 10/1998
Roksandič Metka Dokument O praksi svetov delavcev v državah kandidatkah za EU 10/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Participacija zaposlenih v General Motorsu 10/1998
Purič Iztok Dokument Nekaj značilnosti "profit sharinga" na Švedskem 10/1998

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70