Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument (Neo)klasična eknomska teorija kapitalizma je truplo (1) 4/2015 4 - 14
Zirnstein Elizabeta Dokument Arbitražni postopki in ZSDU 4/2015 23 - 26
Gostiša Mato Dokument Delavsko soupravljanje skozi prizmo sodobne teorije menedžmenta 3/2015 1-2
Šajt Lužar Dušanka Dokument Standard "Vlagatelji v ljudi" kot primerno orodje za razvoj soupravljanja 3/2015 6 - 8
Gruban Brane Dokument Prenehajte biti menedžerji, postanite ... coachi! - novi trendi v participativnem vodenju 3/2015 3 - 6
Gostiša Mato Dokument Kaj je to "ekonomska demokracija"? 3/2015 8 - 10
Bakovnik Rajko Dokument Delavsko soupravljanje kot steber družbeno odgovornega upravljanja 3/2015 10 - 13
Franca Valentina Dokument Industrijska razmerja v EU na razpotju 3/2015 16 - 18
Drofenik Štibelj Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev delavskega delničarstva (tudi) v Sloveniji 3/2015 19 22
Štromajer Jernej Dokument Zadružna agenda za Veliko Britanijo 3/2015 23 - 25
Mrčela Laura Dokument Italijanske delavske zadruge: novejše pozitivne izkušnje 3/2015 25 - 26
Zorko Andrej Dokument Pomen soupravljanja za zaposlenein podjetja 2/2015 27-28
Bohinc Rado Dokument Korporativna družbena odgovornost v deklaracijah in praksi 2/2015 17-20
Babič Karolina Dokument Zadruga kot primerna pravna oblika in model za krepitev ekonomske demokracije 2/2015 21-22
Šali Franc Dokument Zadruga novi Novoles - žal za zdaj neuspešna delavska iniciativa 2/2015 22-24
Gostiša Mato Dokument V pripravi spremembe na področju ekonomske demokracije 2/2015 2-3
Bakovnik Rajko Dokument Ekonomska demokracija in socialna država 2/2015 2-6
Slapnik Tadej Dokument Prenos lastništva na zaposlene v delaavskih zadrugah v EU - priložnosti in izzivi 2/2015 10-12
Medik Boštjan Dokument Zakonske podlage sistema sodelovanja delavcev pri upravljanju 2/2015 14-15
Gostiša Mato Dokument Strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami države in ekonomska demokracija 2/2015 15-16

Število člankov: 1342

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70